Sklep Macoscope

Regulamin Sklepu Macoscope

§ 1. Dane firmy prowadzącej sklep.


Ten sklep internetowy jest prowadzony przez firmę Macoscope Sp. z o.o., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000338315, nr NIP 118-20-10-825, nr Regon 142034233, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 111. Kontakt z obsługą sklepu możliwy jest za pomocą e-maila: maktura@macoscope.com.

§ 2. Postanowienia ogólne.


Poprzez sklep internetowy należy rozumieć witrynę, którą Państwo oglądacie.
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów tylko za pośrednictwem sieci Internet, zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce i Unii Europejskiej. Niniejszy regulamin dotyczy sprzedaży programu „Maktura” dedykowanego przedsiębiorcom, tj. zarówno osobom prawnym, jak i fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Sprzedawca nie przewiduje sprzedaży programu „Maktura” za pośrednictwem sklepu internetowego na rzecz osób fizycznych uznawanych za konsumentów w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.).

§3. Rejestracja


Aby dokonać zakupu w sklepie internetowym należy założyć konto użytkownika,  poprzez zarejestrowanie się w serwisie i poprzez podanie imienia i nazwiska i/lub nazwy firmy, adresu i danych kontaktowych: e-mail, telefon

§4. Ochrona danych osobowych


Dane podawane w serwisie rejestracyjnym służą tylko i wyłącznie do zawarcia transakcji sprzedaży i są wykorzystywane w celu realizacji tejże umowy.

§5. Zamówienia


 Po rejestracji w sklepie internetowym, należy wybrać towar lub towary do wirtualnego koszyka a następnie wybrać formę dostawy i potwierdzić złożone zamówienie. Po zatwierdzeniu zamówienia na podany w danych rejestracyjnych adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie złożonego zamówienia.

§ 6. Płatność


Za towar zamówiony w sklepie internetowym należy zapłacić za pośrednictwem internetowego serwisu rozliczeniowego PayU - www.payu.pl umożliwiającego realizacje transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przyczyny niepoprawnie wykonanych płatności w serwisie PayU.


§ 7. Dostawa


Dostawa towaru do klienta odbywa się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail, bez nośnika CD, elementów materialnych). Koszt dostawy wynosi 0.00 zł.

§ 8. Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych w zależności od formy opłacenia zamówienia.

§ 9. Reklamacje i zwroty

Z uwagi na to, że oferowany do sprzedaży program wymaga rejestracji z podaniem danych końcowego klienta, nie podlega on zwrotowi, gdyż po rejestracji jest już przypisany określonemu klientowi końcowemu.
Rezygnacja z zamówienia możliwa jest wyłącznie do momentu rejestracji programu. W takim przypadku należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedającego i nie dokonywać żadnych czynności zmierzających do uruchomienia programu lub jego zarejestrowania. Z uwagi na fakt, że program „Maktura” jest przypisany do konkretnego numeru NIP Klienta (użytkownika), to zmiana numeru NIP użytkownika nie daje możliwości nieodpłatnej zmiany lub otrzymania bezpłatnie nowej licencji na program „Maktura”. W przypadku wadliwego działania programu należy poinformować niezwłocznie sprzedawcę (nie później niż w terminie 3 dni roboczych) o tym używając poczty elektronicznej: maktura@macoscope.com.

§ 10. Ceny

Ceny podane w sklepie są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

§ 11. Licencjonowanie

Nabywca kupuje licencję na użytkowanie programu komputerowego. Nie dokonuje zakupu majątkowych praw autorskich do programu komputerowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Licencja, w szczególności, pozwala na eksploatację oprogramowania poprzez przechowywanie w pamięci komputera i nośnikach zewnętrznych, wykorzystanie na danej liczbie stanowisk. Licencja nie zezwala na rozpowszechnianie programu oraz na udzielanie sublicencji.

§ 12. Wsparcie techniczne


 Kupując produkt w naszym sklepie otrzymują Państwo pełne wsparcie techniczne dotyczące zakupionego produktu.

§13. Postanowienia końcowe


 Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy sprzedaży. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie:
– obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz.883).

Ostatnia aktualizacja: 2016-12-07